Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Produkt og prisar næringsliv

Som næringsdrivande kan du velje mellom ei rekkje ulike straumprodukt frå Sognekraft.
Ta gjerne kontakt med oss for å få eit tilbod tilpassa akkurat ditt behov.

For bedriftskundar og offentleg verksemd med stort årleg forbruk, kan vi tilby Aktiv Forvaltning av straumavtalen, og gunstige spotpris-, fastpris- eller kombinasjonsavtalar.

For bedriftskundar og næringsliv med mindre- og mellomstort forbruk kan vi tilby fylgjande produkt:

Sognekraft Innkjøpspris SMB

For næringskundar med inntill 100 000 kWh i årsforbruk.sognekraft innkjp

 • Ein betalar vår innkjøpspris + 89 kroner i fastbeløp pr. månad + påslag på 3,5 øre/kWh
 • Påslaget inkluderar myndigheitspålagd avgift for elsertifikat
 • Profilmålte anlegg får gjennomsnittleg månadleg områdepris Nord Pool, timemålte anlegg blir avrekna time for time
 • Produktet føreset elektronisk fakturering
 • Ingen bindingstid, skjulte påslag eller forskotsbetaling

Nettleige til lokalt nettselskap kjem i tillegg.


Sognekraft Fornybar SMB

For næringskundar med inntill 100 000 kWh i årsforbruk. Garanterar 100% fornybar energi.sognekraft fornybar

 • Ein betalar vår innkjøpspris + 99 kroner i fastbeløp pr. månad + påslag på 3,5 øre/kWh
 • Påslaget inkluderar myndigheitspålagd avgift for elsertifikat
 • Profilmålte anlegg får gjennomsnittleg månadleg områdepris Nord Pool, timemålte anlegg blir avrekna time for time
 • Produktet føreset elektronisk faktrurering
 • Ingen bindingstid, skjulte påslag eller forskotsbetaling
 • Varedeklarasjon

Nettleige til lokalt nettselskap kjem i tillegg.

 

Sognekraft Marknadspris

 • Spot-produkt + eit påslag i øre pr kWhsognekraft marknad
  • Påslaget er inkludert myndigheitspålagd elsertifikat
 • Fyl prisane på kraftbørsen Nord Pool
 • Prispåslaget er konkurransedyktig med andre leverandørar, ta kontakt for tilbod

Nettleige til lokalt nettselskap kjem i tillegg.

 

Sognekraft Standardpris

 • Flytande kraftpris der prisnivået er styrt av konkurransesituasjonen i marknadensognekraft standard
 • Prisendringar varslast 14 dagar i førevegen på sms, e-post eller brev samt her på heimesida
 • Gjeldane pris : 51,12 øre/kWh +fastbeløp på kr 24,- pr. månad + mva

Prisen er inkludert myndigheitspålagd avgift for elsertifikat

Nettleige til lokalt nettselskap kjem i tillegg.

 

Sognekraft Fastpris

 • Ein betalar ein fast straumpris i avtaleperiodensognekraft fast. Prisen er inkludert myndigheitspålagd avgift for elsertifikat
 • Fordelen er full kontroll med straumprisen
 • Ikkje skjulte påslag eller forskotsbetaling
 • Avtalen er bindande i avtaleperioden

Ta kontakt for tilbod.

Nettleige til lokalt nettselskap kjem i tillegg.

 

Leveringsvilkår

Alle prisar er oppgitt eks. mva.

Standardavtalen er utarbeid av EnergiNorge. Avtalen regulerar kunden sine rettar og plikter for levering av kraft.

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.