Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Straum kvar time heile året

Straum kvar time heile året

Sognekraft produserer straum kvar einaste time heile året i vill, vakker og utfordrande vestlandsnatur. Klimautfordringa har ført til eit stort behov for fornybar energi. Samstundes aukar forbruket. Sognekraft har ei rekkje større og mindre kraftprosjekt under planlegging og bygging i samband med det grøne skiftet. Samstundes moderniserer og effektiviserer vi dei kraftverka vi eig og driv i dag. Vi har tru på ei framtid som etterspør rein energi.

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.