Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Fornybar energi = rein energi

Fornybar energi = rein energi

Sognekraft og bransjen elles har sett klima- og miljø på dagsorden. Fornybar.no er namnet på energibransjen si satsing for å finne løysingar på dei store klima- og miljøutfordringane. Bransjen inviterar samfunnet til ein klimadugnad, der fornybar energi og energieffektivisering er dei viktigaste tiltaka og energibedriftene dei viktigaste aktørane.

Eit verkemiddel er varedeklarasjonar og opphavsgarantiar på kjøp av straum. Sognekraft tilbyr alle sine kundar å kjøpe 100 % fornybar energi gjennom dette systemet. Eit anna verkemiddel er elektrifisering av vegtransporten. Dette krev tilrettelegging frå politiske myndigheiter og leverandørar av energi og infrastruktur. Før den kommersielle lønnsemda og forretningsmodellar er avklart, ynskjer Sognekraft å ta ein posisjon ved å delta i eit samarbeid med Energi Norge og bransjen elles.

Les meir om vårt engasjement innan fornybar energi:

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.