Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Breiddesatsing

Breiddesatsing

Sognekraft støttar opp om frivillige organisasjonar og lag innan kultur og idrett i Sogneregionen. Selskapet støttar i fyrste rekke barn og unge, og for å nå flest mogeleg, støttar ein mest i breidda. Idrettslag er døme på stader der ein treff mange unge, som og gjenspeglar seg i fordelinga av sponsormidlar.

Ikkje berre idrett, men også andre kulturarrangement og aktivitetar vert støtta, som til dømes festivalar, konsertar, korps, musikklag med vidare. Veldedige organisasjonar og formål med lokal forankring vert og tilgodesett.

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.