Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Søknad om støtte

Søknad om støtte eller sponsoravtale sendast skriftleg til:

  • post@sognekraft.no, attn.: Marknadssjef, eller
  • Sognekraft AS v/Marknadssjef, Røysavegen 1, 6893 vik i Sogn

Stikkord for kva ein bør hugse å ta med i søknaden:

  • Opplysningar om søkjar, som til dømes aldersgrupper, tal medlemmar, kva er formålet m.v.
  • Opplysningar om prosjekt /arrangement /gruppe
  • Finansieringsplan og budsjett
  • Beløp det blir søkt om
  • Forslag til motyting: Korleis tenkjer ein seg å gjere kjent at Sognekraft har bidrege med støtte/sponsormidlar?
  • Kontaktinformasjon

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.