Article one img
100% fornybar
Sognekraft tek miljøutfordringane på alvor, og gjennom opphavsgarantiar og sertifikat kan vi tilby 100% fornybar energi frå vasskraft.
Les meir
Article two img
Jobb og karriere
Vil du vere med på laget til ei verksemd i stadig vekst? Ha ein arbeidsgjevar som trur på framtida og som torer å satse? I Sognekraft-konsernet er vi over 100 medarbeidarar – og vi vil bli fleire!
Les meir

Drivkraft i Sogn
Sognekraft set krefter i sving som kraftleverandør og -produsent, men vi bidreg og til lokalsamfunnet indirekte som bidragsytar gjennom sponsing og støtte.
Les meir
Article three img
Straum 24 t / 365
Sognekraft produserer straum kvar einaste time heile året. Vi har ei rekkje større og mindre kraftprosjekt på gong i samband med det grøne skiftet. Vi har tru på ei framtid som etterspør rein energi.
Les meir
Article four img